اخبار جلسه شورای هماهنگی
هجدمین جلسه شورای هماهنگی مدیران هجدمین جلسه شورای هماهنگی مدیران با هدف بررسی رویکردهای سیاست گذاری اداره کل HSE و پدافند غیرعامل وزارت نفت برگزار شد.

هجدمین جلسه شورای هماهنگی مدیران با هدف بررسی رویکردهای سیاست گذاری اداره کل HSE و پدافند غیرعامل وزارت نفت به میزبانی مدیریت HSE پالایش و پخش برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید اداره کل HSE و پدافند غیرعامل لیست مستندات تدوین شده را به چهار شرکت اصلی ارسال نماید و مدیران HSE شرکتهای اصلی نقطه نظرات خود را اعلام فرمایند.و همچنین هریک از شرکتهای اصلی در چارچوب خطوط راهنما و مستندات ابلاغی اداره کل نسبت به تدوین و به روز رسانی مستندات ویژه حوزه تخصصی موردنیاز اقدام نمایند.