اخبار
پیام وزیر نفت به مناسبت هفتم مهر؛ روز ملی آتش نشانی و ایمنی
وزیر نفت در آستانه هفتم مهر؛ روز ملی آتش نشانی و ایمنی در پیامی ضمن تبریک این روز به پرسنل ایمنی و آتش نشانی تأکید داشت: « امروز صنعت نفت کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند انضباط عملیاتی است و باید جایگاه واقعی قوانین، ضوابط و استانداردها و تعهد همگانی به رعایت آن در همه سطوح سازمانی به این صنعت بازگردد».
برای دریافت متن کامل پیام کلیک نمایید.