اخبار
کتابچه آموزشی فرماندهان صحنه منتشر شد
با عنایت به ضرورت ارتقای سطح دانش تخصصی فرماندهان صحنه در مناطق و تاسیسات عملیاتی و انتقال دانش و تجربیات این حیطه تخصصی به سایر همکاران، معاونت ایمنی و آتش نشانی اداره کل HSE و پدافند غیرعامل، با بهره گیری از خلاصه سرفصل های دوره آموزشی طرح تربیت فرماندهان صحنه وزارت نفت، اقدام به تهیه « کتابچه آموزشی فرماندهان صحنه» نموده است. محتوای این کتابچه در هفت فصل  و 143 صفحه در دو بخش مبانی نظری و فرماندهی صحنه حادثه تنظیم شده است. برای دریافت نسخه الکترونیکی کتابچه کلیک نمایید.