دوشنبه, 10 مهر 1402

  • ساعت : ۱۰:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ 
  • کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۳۱۱۶
selectedimage
راهنمای ایمنی تست فشار برای اجرا در صنعت نفت

تست فشار یکی از فعالیت های پرمخاطره در صنعت نفت است که در مراحل ساختمان و نصب، راه اندازی و بهره برداری تاسیسات کاررد گسترده دارد. به دلیل عدم وجود ضوابط ایمنی یکپارچه در خصوص این عملیات و ضعف آگاهی کارکنان مجری تست، راهنمای ایمنی تست فشاردر اداره کل HSE و پدافند غیرعامل تدوین و ابلاغ گردید.جهت دریافت سند، همکاران صنعت نفت به بخش مستندات مراجعه نمایند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.1.4.0