هفتاد و دومین جلسه شورای هماهنگی مدیران HSE و پدافند غیرعامل
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۳۲۰۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ 
۰۸:۵۹
هفتاد و دومین جلسه شورای مدیران HSE و پدافند غیرعامل در سوم اسفند ماه سال 1400 برگزار شد.
شصت و نهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران HSE و پدافند غیرعامل
کد خبر : ۲۰۰۰۰۰۳۲۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 
۰۸:۵۸
شصت و نهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران HSE و پدافند غیرعامل روز دوشنبه مورخ 1400/9/29 در سالن جلسات ساختمان تندگویان برگزار شد.
کد خبر : ۴۳۴۵۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ 
۱۱:۰۵
نوزدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران با هدف تشریح برنامه مهندسی مجدد و بازنگری استراتژیهای HSE وزارت نفت برگزار شد.
کد خبر : ۴۳۴۵۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ 
۱۰:۳۷
هجدمین جلسه شورای هماهنگی مدیران با هدف بررسی رویکردهای سیاست گذاری اداره کل HSE و پدافند غیرعامل وزارت نفت برگزار شد.

گروه دورانV6.1.4.0