فلسفه و تاریخچه

فعالیت های صنعت نفت از اکتشاف، حفاری و تولید نفت و گاز تا تولید فراورده های پالایشگاهی و محصولات پتروشیمیایی،‌ آثار و پیامدهای نامطلوب و اجتناب ناپذیری برای انسان و محیط زیست در بر دارد. نظام مدیریت یهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)، یک ابزار مدیریتی موثر برای کنترل و بهبود عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سازمان ها است که با ایجاد بستر  فرهنگی خلاق و نگرشی نو و نظام مند به تبیین تاثیر متقابل بهداشت، ایمنی و محیط زیست پرداخته و از این طریق خطرها و چالش ها را به طور منظم و ساختاری مورد ارزیابی و کنترل قرار داده و روش های پیشگیرانه ارائه می دهد. هدف نهایی در نظام مدیریتHSE صیانت از کارکنان و عموم جامعه، حفاظت از محیط زیست و پاسداری از دارایی ها و اعتبار سازمان است. ایجاد محیط های کاری ایمن، سالم و بدون حادثه، کاهش آلاینده های زیست محیطی، کنترل مواجهه کارکنان با عوامل زیان آور شغلی، ایجاد و توسعه نظام جامع و یکپارچه مدیریت HSE، نهادینه سازی نظام اجرایی مدیریت HSE پیمانکاران، اجرای کارآمد و اثربخش مطالعات شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک ها و مدیریت آنها، تبیین مسوولیت ها و اختیارات اجرایی و متعادل سازی منابع، شامل نیروی انسانی، تجهیزات و فعالیت های تولیدی از اهداف عمده مدیریت HSE در وزارت نفت است.

 
تاریخچه ای پیدایش و آغاز به کار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) در صنعت نفت

نیازهای فزاینده در صنعت نفت برای افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها، صیانت از نیروی انسانی، حفاظت از محیط زیست، استفاده از مواد و انرژی به روش صحیح و مناسب و حفاظت از سرمایه ها و اعتبار سازمان در ابتدای دهه 80 منجر به تحقیق، بررسی و نهایتاً انتخاب نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE-MS) برای اجرا در سطح صنعت نفت گردید. فلسفه انتخاب این نظام اجرای موفق آن در صنایع بین المللی نفت و گاز و امتیازات حاصل از اجرای آن از یک سو و فرانگری خاص آن در سه مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست و تعاملات بین این سه علم از سوی دیگر بوده است. حاصل این فرانگری استفاده حداکثر از پتانسیل های موجود در این سه زمینه، کاهش هزینه های ناشی از اعمال اقدامات کنترلی و در نهایت افزایش بهره وری سازمانی می باشد.
پس از بررسی نظامهای مدیریتی مختلف، وزیر محترم وقت در تاریخ 29/12/1380 با استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیستHSE-MS در صنعت نفت موافقت نمودند و مقرر شد با بررسی منابع موجود در این خصوص، انتخاب مدل وتهیه راهنمای استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی ومحیط زیست در دستور کار شورای مرکزی نظارت بر ایمنی وآتش نشانی قرار گیرد. نتایج بررسی های بعمل آمده، به انتخاب مدل انجمن بین المللی تولید کنندگان نفت وگاز (OGP) وتصویب آن در سی وهفتمین جلسه شورای مذکور انجامید. این موضوع طی نامه شماره 3843-1/28 مورخ 24/12/81 برای اجراء در تمامی سطوح صنعت نفت از سوی وزیر نفت ابلاغ گردید تا از این طریق ضمن یکپارچه سازی تمام سیستم های مدیریتی مرتبط، تعادل فنی و اقتصادی حاصل گشته و اثربخشی و بهره وری سازمانی ارتقاء پیدا نماید. در این خصوص پس از ایجاد ساختارهای سازمانی مورد نیاز، اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) وزارت نفت به عنوان متولی این نظام در صنعت نفت معرفی گردید تا همواره اثربخشی استقرار و توسعه این نظام مدیریتی در سطح صنعت را پایش و نظارت نماید.


گروه دورانV6.1.4.0