دوره های آموزشی

 

 

      

عنوان گروه تخصصی کد گروه تخصصی شناسنامه آموزشي
مشترك HSE

          210

شناسنامه هاي آموزشي دوره هاي مشترك HSE
مهندسي بهداشت           212 شناسنامه هاي آموزشي دوره هاي مهندسي بهداشت
ایمنی و آتش نشانی           214 شناسنامه هاي آموزشي دوره هاي ايمني و آتش نشاني
محیط زیست           216 شناسنامه هاي آموزشي دوره هاي محيط زيست
پدافند غیرعامل           218 شناسنامه هاي آموزشي دوره هاي پدافند غير عامل

    

 

 

                           دوره های آموزشی صلاحیت حرفه ای HSE وزارت نفت


گروه دورانV6.1.4.0