راهنما ها

*توجه

به اطلاع می رساند همواره آخرین نسخه مستندات اداره کل HSE و پدافند غیرعامل اعم از راهنماها، دستورالعمل ها، روش های اجرایی و فرم ها از طریق این صفحه منتشر می گردد. هرگونه مستندات ارائه شده در سایر سایت ها و منابع فاقد اعتبار می باشد.


برای مشاهده نسخه کامل راهنماها به صفحه ورود اعضا مراجعه نمایید.


راهنمای ارزیابی سیستم مدیریت بهداشت و شاخص‌های عملکردی

راهنمای تدوین شناسنامه واحد صنعتی/کارگاه

راهنمای مدیریت پسماند در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

راهنمای طبقه بندی و کدگذاری پسماند در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

راهنمای گزارش دهی فرآیند مدیریت پسماند

راهنمای تحقیق، تجزیه‌وتحلیل و گزارش حادثه

راهنمای ایمنی مخازن مواد نفتی

راهنمای تدوین استراتژی ارزیابی و مدیریت مواجهات شغلی کارکنان با عوامل زیان آور

راهنمای انتخاب ظروف و مظروف کردن پسماند

راهنمای تعیین گروههای ناسازگاری پسماند

راهنمای نظام پروانه های کار در صنعت نفت

راهنمای برچسب گذاری ظروف پسماند

راهنمای ورود به فضاهای بسته

راهنمای ایجاد، استقرار و توسعه برنامه تناسب با کار Fitness To Work

راهنمای بازبینی ایمنی پیش راه اندازی عملیاتی

راهنماي محاسبه و گزارش دهي ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي

راهنماي ايمني در گودبرداري

راهنماي مديريت شرايط اضطراري در صنعت

راهنماي مديريت فوريتهاي پزشكي در صنعت

راهنماي جداسازي(ايزولاسيون)تأسيسات و تجهيزات فرآيندي

راهنماي جلسات آموزشي ايمني قبل از شروع كار

راهنماي مشخصات فني و آزمون هاي عملكردي خودروهاي آتش نشاني در صنعت نفت

راهنماي كنترل مهندسي صدا در صنعت نفت

راهنماي مديريت سلامت عمومي شاغلين در صنعت نفت

راهنمای اندازه گیری صدا در صنعت نفت

راهنمای ایمنی تست فشار
 

 


گروه دورانV6.1.4.0