تماس با ما :

تلفن:2-88808860

نمابر:88808856  

آدرس پستی:

خیابان طالقانی-تقاطع استاد نجات الهی-ساختمان شهید تندگویان وزارت نفت-طبقه6

کد پستی:1599716517

شماره تماس با مرکز مخابرات وزارت نفت:616518

mapaddr.jpg


گروه دورانV6.1.4.0