دسترسی سریع
یکشنبه 29 فروردین 1395

جدول تعیین دوره های آموزش گروه های هدف طرح توانمندسازی و صلاحیت حرفه ای HSE


گروه هدف

دانشگاه برگزار کننده

ساعت دوره

عنوان دوره

ردیف

HSE

ایمنی

دانشگاه صنعتی شریف

32

کنترل عملیات فعالیتهای خطرناک و نظام پروانه های کار

1

 

16

ایمنی حریق و انفجار

2

16

مدیریت بحران و شرایط اضطراری در HSE

3

16

شناسایی مخاطرات و مدیریت ریسک

4

16

بررسی، تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث

5

 

8

ایمنی بالابرها

6

 

8

ایمنی حمل و نقل و انبارش مواد شیمیایی

7

8

ممیزی HSE

8

 

دانشگاه صنعت نفت

8

آشنایی با قوانین و مقررات محیط زیست

8

 

24

کنترل و پایش محیط زیست

9

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

32

آشنایی با عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار

10

 

8

آشنایی با شاخصهای عملکرد HSE

11

160

120

جمع کل ساعت دوره

جزوات دوره های آموزشی صلاحیت حرفه ای HSE وزارت نفت

محل برگزاری: دانشگاه صنعت نفت تهران(دانشکده نفت)

تاریخ: بهمن و اسفند 1394


عنوان دوره

رئوس کلی دوره

سر فصل ها

لینک دانلود

کنترل عملیات فعالیتهای خطرناک و نظام پروانه های کار

مجوزهای کارگرم و سرد

تعریف مجوزهای کاری

لزوم مجوزهای کاری (چه زمانی نیاز به داشتن مجوز کاری است)

مسئولیتها در موضوع PTW

توانایی و قابلیتهای مورد نیاز برای فرد مورد نظر در PTW

تائید و پایش سیستم PTW

فاکتورهای مورد نیاز در آماده سازی جهت) PTW ارزیابی مخاطره کار، نوع کار ، مدت زمان اعتبار مجوز، تست گازهای خطرناک، ایزوله کردن و تست آن)

فاکتورهای مورد توجه در زمان کار (پایش، اعتبارسنجی مجوز، واکنش در زمان اضطراری)

پایان عملیات کاری (لغو مجوز، آماده سازی برای بازگشت به شرایط عادی، بررسی شرایط پس از پایان کار، بازرسی محل)

چک لیستهای مورد نیاز در PTW (چک لیست کار، چک لیست ارزیابی سیستم و..)

Gs1

Gs2

Gs3

Gs4

Gs5

Gs6

 

 

 

 

ایمنی کار در فضای بسته

تعریف فضای بسته طبق استاندارد OSHA 1910.146 و API 2015

عملیات بهره برداری

علامت گذاری و نصب هشدارهای لازم

Log out/ Tag out سیستمهای کنترلی

انجام عملیات تهویه

آنالیز گازهای موجود در مخازن مانند اکسیژن، گازهای قابل اشتعال، گازهای سمی و تعیین  مسئولیت های اجرائی تست ها 

استفاده از سیلندرهای هوای فشرده

اندازه گیری شرایط هوای درون مخزن در صورت تغییر شرایط مخزن

اخذ مجوزهای کار گرم و سرد ، حفاری در داخل مخزن 

آموزش نفرات

Fb1

Fb2

 

ایمنی حفاری

مفاهیم و تعاریف گودبرداری

ریسک های عمده حفاری

اصول 16 گانه ایمنی در گودبرداری

بررسی چند مورد از حوادث گودبرداری

 

Ih1

Ih2

Ih3

Ih4

Ih5

Ih6

Ih7

Ih8

Ih9

Ih10

Ih11

ایمنی ارتفاع و داربست

تعاریف مرتبط با کار در ارتفاع

مقررات و قوانین مرتبط

مخاطرات مرتبط با کار در ارتفاع

سیستم حفاظت از سقوط

طرح ایمنی کار در ارتفاع

سلسه مراتب حفاظت در برابر سقوط

انتخاب تجهیزات مناسب برای کار در ارتفاع

صلاحیت های مورد نیاز جهت کار در ارتفاع

سیستم های محدودکننده حرکت

سیستم های متوقف کننده سقوط

محاسبه ارتفاع سقوط

داربست ها و ایمنی کار با آنها

نردبان ها و ایمنی کار با آن ها

آمادگی در شرایط اضطراری

 

Ed1

Ed2

 

ایمنی برق

مفاهیم برق و عوامل مؤثر در ایمنی

تجهیزات ایمنی فردی در برق

تجهیزات حفاظت تجهیزات

استانداردهای ایمنی برق

راه‌کارها و دستورالعملهای ایمنی

زمین کردن و ارت جهت ایمنی

انواع شبکه های توزیع و انشعاب از نظر ایمنی

اهمیت الکتریسیته ساکن

نکات ایمنی در مورد صاعقه

آشنایی با تجهیزات و تاسیسات شبکه های توزیع برق

انواع اجزاء توزیع برق در بخش فشار متوسط و فشار ضعیف

تجهیزات خطوط هوایی

انواع پست توزیع برق

ترانسفورماتورها

اجزای تشکیل دهنده سیستم های قدرت

دسته بندی پست های برق

 

Ib1

Ib2

 

ایمنی بالابرها

حمل و نقل ایمنی لیفتراک

تعریف و تاریخچه لیفتراک

ساختمان و اجزای لیفتراک

پایداری لیفتراک

طبقه بندی انواع لیفتراک ها و نواحی کار با لیفتراک

خطرات بالقوه، پیشگیری و آموزش

تست و بازرسی فنی لیفتراک

راهنمای ایمنی کار با لیفتراک

تعمیر و نگهداری لیفتراک

سیستم مدیریت ترافیک و ایمنی لیفتراک

 

Hn1

Hn2

 

ایمنی حریق و انفجار

آشنایی با آتش ها و انفجارهای صنعتی

 

شناخت آتش فورانی(Jet Fire) و ناگهانی(Flash Fire)

پیامدهای آتش فورانی و ناگهانی

نمونه هایی از حوادث همراه با آتش فورانی و ناگهانی

مدل سازی پیامد های آتش فورانی و ناگهانی

پیشگیری از آتش فورانی و ناگهانی

انواع انفجار

موج انفجار (Overpressure) و مدت زمان آن

مدل سازی انفجار

مقایسه ی مدل های انفجاری

انفجار فضای محدود

 

Fs1

Fs2

Fs3

 

ایمنی حمل و نقل و انبارش مواد شیمیایی

ایمنی حمل و نقل مواد شیمیایی

مقررات ایمنی مربوط به تجهیزات و تأسیسات انبار

مقررات ایمنی حمل و نقل بار توسط ماشین‌آلات و تجهیزات

انبارش و حمل و نقل سیاندرهای گاز تحت فشار

مقررات ایمنی نگهداری مواد شیمیایی و سموم در انبار

مقررات ایمنی استقرار و چیدن کالا و مواد در انبار

ملاحظات و ویژگی‌های انبار مواد شیمیایی، مکان و طراحی ساختمان

ورودی و خروجی انبار مواد شیمیایی ونصب Ramp

MSDS مواد شیمیایی و لوزی خطر

خطرات بهداشتی مواد

ملاحظات ویژه در خصوص توجه به مخاطرات خاص

سیستم ثبت سموم و مواد شیمیایی در انبار و Back Up روزانه آن در خارج از انبار

اصول صحیح تخلیه، بارگیری، حمل، انبار و نگهداری مواد شیمیایی

PPE (respiratory protection)

 

Hs1

Hs2

 

مدیریت بحران و شرایط اضطراری

مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

تعریف بحران

مصادیق و انواع بحران

جایگاه مقابله با بحران در قوانین کشور

تبعات بحران ها در سازمان

بحران های صنعتی نمایش فیلم: روند تبدیل یک حادثه صنعتی به بحران

رخداد همزمان بحران های صنعتی و طبیعی به طور همزمان (مثال موردی زلزله ترکیه)

مدل Iceberg  در مدیریت بحران

شرح مراحل چهارگانه مدیریت بحران

چالش ها و وظابف مدیر بحران در یک واحد صنعتی

مدیریت بحران و رفتار شناسی پرسنل

نرم افزارهای مطرح در مدیریت بحران

نرم افزار CAMEO و چگونگی استفاده از آن در مدیریت بحران

 

Mb1

Mb2

بررسی، تحقیق و تجزیه و تحلیل حادثه

تجزیه و تحلیل حادثه

اهمیت تجزیه و تحلیل حادثه در چیست؟

مراحل و گام های تجزیه و تحلیل حادثه

تئوری های علل حادثه

ابزارها و تحلیل های حادثه

گزارش تجزیه و تحلیل حادثه

جمع بندی

Th1

شناسائی مخاطرات و مدیریت ریسک

ارزیابی و مدیریت ریسک

تعریف مفاهیم و کلیات خطر، ایمنی ریسک حادثه( مدلها)

فرایند ارزیابی و مدیریت ریسک

معرفی روش های شناسایی و تجزیه وتحلیل خطر

استانداردهای مرتبط با ارزیابی و مدیریت ریسک

مولفه های مدیریت ریسک

شناسایی خطرات

دسته بندی خطرات

چک لیست های شناسایی خطر

محاسبه ریسک

کنترل ریسک

 

Mr1

Mr2

 

آشنایی با شاخصهای ارزیابی عملکرد HSE

ارزیابی شاخص های عملکرد

مقدمه ای بر شاخص های عملکرد ایمنی

گزارش شاخص های حوادث

ضریب حوادث منجر به فوت(FAR)

ضریب شیوع رویداد منجر به فوت(FIR)

ضریب تکرار آسیب های منجر به زمان تلف شده (LTIF)

ضریب شیوع کل حوادث قابل ثبت (TRIR)

ضریب شدت (SR)

مثلث رویداد (Incident Triangle)

ضریب تکرار تصادفات موتوری

حوادث آتش سوزی

 

 

 

 

Sa1

 

 

ممیزی HSE

آشنایی با ممیزی سیستم مدیریت HSE

تعاریف واصطلاحات

نکات کلیدی نظام مدیریت HSE

هدف نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

مزایای استقرار نظام مدیریت HSE

ساختار سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست بر مبنای راهنمای انجمن اکتشاف وتولید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mh1

آشنایی با عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار

صدا و ارتعاش

مفاهیم و تعاریف صدا

مولفه های برنامه حفاظت از شنوایی

وسایل حفاظت از شنوایی

روش های ارزیابی کارایی گوشی ها

ارزیابی ارتعاش دست-بازو

Sr1

Sr2

Sr3

 

شرایط جوی محیط کار

تعریف استرس گرمایی

علائم استرس گرمایی

واکنش بدن به استرس گرمایی

تعریف متابولیسم

شاخص های استرس گرمایی

عوارض ناشی از گرما در کارگران

Jm1

پرتو

 مفاهیم و تعاریف پرتو

یونسازی(یونش)

روش های انتقال انرژی به اتم

پرتو های الکترومغناطیسی

Pr1

 

نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار

تعریف نمونة هوا

اجزای استراتژی نمونه برداری

دلائل انجام نمونه برداری از هوا

تعیین استانداردهای قانونی مادة شیمیایی

روش های نمونه برداری

تقسیم بندی ذرات بر حسب قطر ائرودینامیکی

تدوین استراتژی ارزیابی ریسک ناشی از آلاینده های هوا در محیط کار

روش های تفسیر و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از اندازه گیری آلاینده های هوا

کنترل کیفیت در نمونه برداری و آنالیز نمونه ها

ارزیابی ریسک نیمه کمی مواد شیمیایی در محیط کار

اجزای سیستم مدیریت ریسک مواد شیمیایی

Nh1

Nh2

 

آشنایی با قوانین و مقررات محیط زیست

آشنایی با قوانین و مقررات محیط زیست

سطوح مختلف قوانین و مقررات

دسته بندی استانداردها

دستورالعمل های مصوب سازمان حفاظت محیط زیست

قانون مدیریت پسماندها

آیین نامه رفع آلودگی زیست محیطی فعالیت های نفتی

آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب

استاندارد خروجی فاضلاب

جرایم محیط زیستی

کنوانسیون ها، پروتوکل ها و استانداردهای بین المللی

 

Gm1

کنترل و پایش آلاینده های زیست محیطی

آب

هوا

مدیریت پسماند

Km1

 

 

 

 

 با توجه به حجم بالای برخی جزوات ، فایلها  فشرده شده و به چند قسمت تقسیم شده است که لازم است پس از دانلود تمام قسمتهای هر جزوه توسط نرم افزار مربوطه بازیابی گردد.


سوالات آزمون طرح توانمندسازی و صلاحیت حرفه ای مشاغل HSE و ایمنی وزارت نفت

آزمون مشاغل HSE
آزمون مشاغل ایمنی

   

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میباشد. استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in 1024x768