شنبه 1 آبان 1395

عوامل زیان آور فیزیکی  :


کاهش فشار

ارتعاش دست و بازو

پرتوهای یونساز

صدا


 الزامات کشوری در پایش و ارزیابی عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار :

مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اقدام به انتشار رهنمودهای زیر در حوزه اندازه گیری عوامل زیان آور نموده است. بدیهی است رعایت موارد مذکور در این راهنماها در سنجش میزان مواجهه کارکنان با عوامل زیان آور محیط کار الزامی می باشد.


راهنمای اندازه گیری و ارزیابی پرتوها در محیط کار

راهنمای ارزیابی تنشهای دمایی در محیط کار

راهنمای اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در محیط کار

راهنمای اندازه گیری و ارزیابی صدا و ارتعاش در محیط کار

راهنمای ارزیابی عوامل ارگونومیک محیط کار

راهنمای ارزیابی بیوآئروسلها در محیط کار

راهنمای پایش بیولوژیکی محیط کار

راهنمای تصحیح حدود مجاز مواجهه با عوامل شیمیایی برای برنامه های کاری غیر متعارف

راهنمای محاسبات حدود مجاز برای مخلوط ترکیبات شیمیایی
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میباشد. استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in 1024x768