دسترسی سریع
دوشنبه 19 بهمن 1394

پدافند غیرعامل

تعریف پدافند غیرعامل در بند اول سیاست های کلی نظام در خصوص پدافند غیرعامل که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است  عبارتست از:

مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.

در ادامه به معنی برخی از کلید واژه های مهم در مباحث پدافندی اشاره می نماییم.

پراکندگی: گسترش ، باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها ، تجهیزات ، تأسیسات یا فعالیتهای خودی به منظور تقلیل آسیب پذیری آنها در مقابل عملیات دشمن به طوریکه مجموعه ای از آنها هدف واحدی را تشکیل ندهند.

پناهگاه: حفاظ و پوششی است که با استفاده از موانع طبیعی یا مصنوعی برای مخفی شدن از آتش دشمن از آن استفاده می شود.

پوشش: پنهان سازی و حفاظت تأسیسات ، تجهیزات و نیروی انسانی در برابر دید و تیر دشمن می باشد.

تهدید: یک خطر بالقوه که هنوز محقق نشده و صرفاً در حد یک ایده می باشد . به عبارت دیگر تهدید، مفهومی به کلی انتزاعی است به طوریکه تعیین زمان و چگونگی مورد تهدید واقع شدن به سادگی امکان پذیر نمی باشد.

تهاجم سایبری: به هرگونه اقدام غیرمجاز سایبری ، که با هدف نقض سیاست امنیتی یک سرمایه سایبری و ایجاد خرابی یا خسارت ، ایجاد اختلال در عملکرد یا از کار اندازی خدمات و یا دستیابی به اطلاعات سرمایه ملی سایبری مذکور انجام گیرد، تهاجم سایبری اطلاق می گردد.

جنگ سایبری: بالاترین سطح و پیچیده ترین نوع از تهاجم سایبری ( عملیات سایبری ) است که علیه منافع ملی سایبری کشورها انجام شده و شدیدترین پیامدها را به همراه خواهد داشت.

فریب: کلیه اقدامات طراحی شده حیله گرایانه ای که موجب گمراهی و غفلت دشمن در نیل به اطلاعات و محاسبه و برآورد صحیح از توان کمی و کیفی طرف مقابل گردیده و او را در تشخیص هدف و هدف گیری با شک و تردید مواجه نماید.

زیر ساخت حیاتی: سیستم ها و دارایی هایی که اگر نابود شوند، تأثیراتی روی امنیت فیزیکی ، امنیت اقتصاد ملی و سلامت یا ایمنی همگانی خواهند داشت.

مراکز حیاتی: مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها ، موجب بروز بحران ، آسیب و صدمات جدی و مخاطره آمیز در نظام سیاسی ، سامانه های هدایت ، کنترل و فرماندهی ، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی ارتباطی و مواصلاتی ، اجتماعی، دفاعی با سطح تأثیر گذاری سراسری در کشور گردد.

مراکز حساس: مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها ، موجب بروز بحران آسیب و صدمات جدی و مخاطره آمیز در نظام سیاسی ، سامانه های هدایت ، کنترل و فرماندهی ، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی ، ارتباطی و مواصلاتی ، اجتماعی ، دفاعی با سطح تأثیر گذاری منطقه ای در کشور گردد.

مراکز مهم: مراکزی هستند که در صورت انهدام کل یا قسمتی از آنها ، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات جدی و مخاطره آمیز در نظام سیاسی، سامانه های هدایت ، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی ، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی، دفاعی، با سطح تأثیر گذاری محلی در کشور گردد


دفاع اقتصادی

دفاع بیولوژیک
دفاع سایبری
تهدید شناسی
مدیریت بحران
جنگ نرم
دفاع اطلاعاتی
دفاع الکترونیک
فنی و مهندسی
لینک های مفید

 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران میباشد. استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in 1024x768